Ken jezelf en wees jezelf (en word een meer tevreden mens, aldus Schopenhauer).

Mensen. Jij en ik dus. Wij zijn over het algemeen nogal belast met ons nadenkend vermogen. Een vermogen waarmee we verzinnen wat we allemaal zouden kunnen moeten doen in deze wereld. En dat is nogal wat. Maar wat we denken te kunnen en te moeten, loopt niet altijd evenredig met ons feitelijke kunnen. We zien om ons heen wat er allemaal mogelijk is en we proberen met wisselende bekwaamheid het een en ander uit. Dit doen we met de hoop op hetzelfde succes, en op evenveel geluk, als we denken te zien bij onze medemens. Vele van deze pogingen tot imitatie van andermans prestaties mislukken, met als gevolg: een gevoel van onvrede en waardeloosheid. Arthur Schopenhauer, een van de meer pessimistische onder de filosofen, had hier zijn eigen gedachten over. Hij schrijft dat het allereerst belangrijk is om je eigen karakter en je eigen talenten te kennen, om vervolgens je aandacht te richten op wat bij jou past, in plaats van wat je bij de ander met afgunst bekijkt.

Als we nu aldus volkomen bekend zijn met onze sterke en zwakke kanten, dan zullen we ook niet proberen krachten te tonen die we niet hebben en zullen we geen toneel spelen, omdat zo’n schijnvertoning uiteindelijk toch doel mist. Want omdat de mens in zijn totaliteit slechts de verschijning van zijn wil is, kan  niets zo verkeerd zijn als, uitgaande van de reflectie, iets anders te willen zijn dan je bent. Want dat is een onmiddellijke tegenspraak van de wil met zichzelf. Imitatie van andermans eigenschappen en eigenaardigheden onteert iemand veel meer dan het dragen van andermans kleren. Want het is het zelf uitgesproken vonnis over de eigen waardeloosheid. Kennis van je eigen inborst en van elk van je capaciteiten met hun veranderlijke begrenzingen is in dit opzicht de meest zekere weg om tot de grootst mogelijke tevredenheid met jezelf te geraken (Uit: De kunst om gelukkig te zijn, Boom kleine klassieken 2012, p. 32)

Doen wat bij jouw talenten en karakter past, geeft dus niet alleen een grotere kans op succes, het is tevens een belangrijk element in jezelf accepteren zoals je bent. En dat schept tevredenheid.

Share