Positieve Gezondheid

Als trainer Positieve Gezondheid (aangesloten bij het kwaliteitsregister van het IPH) geef ik met veel plezier trainingen in het werken met, en implementeren van, het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert

“Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt”. Bron en meer lezen: https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/

Share