Verschillende zienswijzen voor de moeilijkheden in het leven.

Neem de situatie voor ogen die op dit moment ingewikkeld is voor je en lees één-voor-één de onderstaande zinnen hardop aan jezelf voor. Welke klopt er voor jou op dit moment?

  • Wanneer men begint te denken, begint men zichzelf te ondermijnen. (Albert Camus)
  • Wie werkelijk invloed wil hebben, die moet zich helemaal niet om het verkeerde bekommeren, die moet alleen maar het goede doen. Want het gaat er niet om iets af te breken, maar om iets op te bouwen waar de mensheid louter vreugde aan beleeft. (Goethe)
  • Het heeft geen zin het te loochenen. Je vindt altijd beursjes gif naast je nobelste gevoelens, dus laten we niet het onmogelijke willen. (Saul Bellow)
  • Afgaan op het feit houdt per definitie in: afgaan op het begrensde. (Sartre)
  • Niet lachen, niet jammeren of vervloeken, maar begrijpen. (Spinoza)
Share