Het wonder van je kleine dagelijkse gewoontes

Regelmatig wens ik wonderen, ik wil dat er een snelle oplossing is voor mijn donkere humeur, mijn wankele conditie, mijn gebrek aan energie en het daaraan gekoppelde doorzettingsvermogen. Maar zo werkt het niet, het zijn de kleine dagelijkse dingen die je doet die je elke dag een beetje energie geven. Of kosten.

Een zorgvuldig opgebouwd systeem van bij jou passende (wellicht ogenschijnlijke futiele) gezonde gewoontes zorgt voor het wonder waar je op terug kan vallen tijdens die onvermijdelijke stressvolle vermoeiende stomme dagen.

De filosoof Nietzsche was een scherp observator van al het menselijk gedrag. In zijn boek Morgenrood staat het volgende aforisme: 

Langzame kuren

De chronische ziektes van de ziel ontstaan net als die van het lichaam slechts heel zelden door eenmalige grove vergrijpen tegen de rede van lichaam en ziel, maar gewoonlijk door talloze onopgemerkte kleine nalatigheden. – Wie bijvoorbeeld dag in dag uit in een bijna te verwaarlozen mate te zwak ademt en te weinig lucht in zijn long neemt, zodat die als geheel niet voldoende ingespannen en geoefend wordt, houdt er uiteindelijk een chronische longkwaal aan over: in zo’n geval kan genezing langs geen andere weg plaatshebben dan dat weer talloze kleine oefeningen in tegengestelde zin ondernomen en ongemerkt andere gewoonten aangeleerd worden, bijvoorbeeld wanneer men zich tot regel maakt elk kwartier van de dag eens krachtig en diep adem te halen (zo mogelijk plat op de grond liggend: een klok, die om het kwartier slaat, moet hierbij tot levensgezellin gekozen worden). Langzaam en pedant zijn al deze kuren; ook wie zijn ziel genezen wil, moet over de verandering van de kleinste gewoonten nadenken. Er zijn er die tienmaal daags een boosaardige kille opmerking maken tegen hun omgeving zonder zich daarbij veel voor te stellen, vooral niet dat zij na luttele jaren een wet van de gewoonte over zich hebben afgeroepen die hen voortaan dwingt tienmaal daags hun omgeving uit haar humeur te brengen. Maar zij kunnen er zich ook aan wennen haar tienmaal een genoegen te doen!-

Aforisme nr. 462, p. 298 uit Morgenrood, Friedrich Nietzsche

Share

Gezonde gewoontes volhouden? Pas dan op voor aanleidingen!

Je bent (net als ik trouwens) van plan gezonder te eten, aardiger te zijn en meer te bewegen. Je weet waarom je het wil gaan doen, je hebt erover nagedacht, je hebt informatie verzameld, een plan opgesteld en de nodige voorbereidingen getroffen. Dik keer houd je het wel vol, je weet het zeker.
Maar…..ik wil je waarschuwen voor “aanleidingen” en hun talent om alles in de war te schoppen. Een korte nacht, een lange dag, een spontaan gezellige uitnodiging, of juist een afspraak die op het laatste moment wordt afgezegd, slecht weer of mooi weer en ruzie, of juist een goed gesprek. Ze hebben geen van allen op zichzelf iets te maken met je gezonde voornemens, maar als aanleidingen vinden ze het o zo grappig om je volledig van je zorgvuldig gekozen pad af te brengen. Ze vermommen zich in je hoofd razendsnel als een goede reden om toch maar niet te sporten, om kortaf te mogen reageren en om lekker wel die reep chocola te eten. 

De filosoof Kierkegaard: De aanleiding is dus tegelijk het veelbetekenendste en het onbetekenendste, het hoogste en het geringste, het belangrijkste en het onbelangrijkste. Zonder aanleiding gebeurt er eigenlijk niets, en toch heeft de aanleiding part noch deel aan wat er gebeurt. De aanleiding is de laatste categorie, de eigenlijke overgangscategorie van de sfeer van de idee naar de werkelijkheid.

Aanleidingen heb je nou eenmaal niet in de hand en eerlijk gezegd maken ze je het leven net zo vaak gemakkelijk als dat ze het je moeilijk maken. Ze zijn datgene wat jou in beweging zet en ook niet meer dan dat.
Wanneer je de sabotage-aanleidingen kan onderscheiden van echte redenen om af te wijken van je gezonde gewoontes, wordt goed voor jezelf zorgen een stuk makkelijker.  

Of doe zoals Kierkegaard adviseert (ik parafraseer): leer met je aanleidingen om te gaan zoals zij met jou omgaan en verras ze door je er niks van aan te trekken en er de spot mee te drijven. Nog leuker. 

Share